Rentacon

suomeksi

 

HYRESVILLKOR

Våra hyresvillkor gäller för alla våra kunder som hyr en förvaringscontainer antingen på webben, direkt av oss, per e-post eller på annat sätt. Vi förbehåller oss rätten att inte godkänna kunder/hyresavtal som vi upplever kan vara oseriösa, skadliga för Rentacon Ab eller direkt olagliga.

1. Dessa villkor gäller för ett hyresavtal som upprättas mellan Rentacon Ab och hyrestagaren (kunden).

2. Kund hos Rentacon kan vara myndiga privatpersoner, föreningar och sammanslutningar samt företag.

3. Rentacon Ab har när som helst rätt att vägra hyra ut förvaringscontainer till en kund eller säga upp hyresavtalet utan vidare orsak.
3a. Uppsägningstiden varierar beroende på hyrestiden. För hyrestider över 2 månader är uppsägningstiden 1 månad. Ifall hyrestagaren brutit mot hyresvillkoren eller annars misskött sina åtaganden kan uppsägningstiden vara kortare.

4. Hyresvillkoret omfattar förvaringscontainer och dess område på Rulltobaksgatan.

5. Kunden har rätt att använda containern för förvaring enligt följande:

5a. Kunden får ej lagra explosiva material/varor, giftiga ämnen, starkt frätande ämnen, farliga ämnen, samt andra ämnen eller material som kan orsaka skada för person, omgivning eller förvaringsutrymmet.

5b. Kunden får ej lagra eller förvara något utanför förvaringscontainern på området.

6. Kunden får fritt disponera förvaringscontainern enligt eget behov, och använda containern fritt under hyrestiden dygnet runt.
6a. I hyresavtalet ingår endast hyra av containern om inte annat specificeras skilt.

7. Kunden ansvarar till fullo för de varor och material som lagras i förvaringscontainern. Rentacon rekommenderar att dörrarna låses med av försäkringsbolagen godkända lås.
7a. Rentacon ansvarar inte för inbrott, stöld, skadegörelse samt annan åverkan ifall detta inte ingåtts skilt avtal om.
7b. Rentacon ansvarar inte för de varor och material som lagras i förvaringscontainern. Det är på kundens ansvar att lagringen sköts korrekt och att inga föremål som inte lämpar sig för lagring lagras i förvaringsutrymmet.

8. Vid ingåendet av hyresavtalet är containern städad och ren samt klar för användning. Vid behov instruerar vi också kunden i användning samt lagring.

9. Vid upphörandet av hyresavtalet ser kunden till att förvaringsutrymmet lämnas städat och rent, samt att alla varor och material som lagrats i utrymmet forslas bort. Kvarlämnade saker ansvaras ej för, och de avyttras på lämpligt sätt. Rentacon Ab meddelar kunden ifall det finns kvarlämnade saker i utrymmet, och därefter har kunden 24 h. på sig att hämta de kvarlämnade sakerna.

10. Rentacon Ab ansvarar för att området är tillgängligt i form av snöröjning, vägunderhåll m.m.
10a. Inga föremål eller varor får placeras på området. Varor eller material som inte befinner sig i förvaringsutrymmet kan avyttras utan vidare påminnelse.

11. Kunden ansvarar till fullo för de fordon och personer som använder lagringsutrymmet samt området. Området har övervakning.

12. Rentacon Ab förbehåller sig rätten att justera hyresvillkoren.
12a. Rentacon Ab förbehåller sig alla rättigheter gällande uppsägning och ingående av hyresavtal.

13. Ifall kunden missköter sin betalning kan Rentacon säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan.

2009-01-20

 

 

Innermått (Längd x Bredd x Höjd):

20" DC container: 5,89 x 2,33 x 2,37 meter

40" HC container: 12,01 x 2,33 x 2,69 meter

 


Ladda ner hyresvillkoren som PDF här >>

 

Hyr container direkt
online genom att klicka här >>

 


Ab Rentacon Oy
Rulltobaksgatan 3
68600 Jakobstad, Finland

tel. 050-551 22 24